شعر روز زن

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
بر روی دوش ما، یکباره شد سوار، ای داد و ای هواراز سمت انقلاب، تا عمق لاله زار، ای داد و ای هوارنفرین به ناکثان، بر قوم در به در، بر طیف بی‌هنرآتش گرفته دل، از این همه شعار، ای داد و ای هواریک عده بی‌سواد، یک عده باسواد، کردند انتقادیاران فتنه‌گر، ماندند پای کار، ای داد و ای هوارهرجا شنیده شد، انواعی از شعار، جز درد و رنج کاراز سوی عده‌ای مستغرق دلار، اي داد و اي هوارمشغول غرغرند، یک عده پا به ماه، لبریز از رفاهآبستن از یورو، سرشار از ویار، ای داد و ای هواربرپا نموده اند، این قوم گیج و ویج، در ایذه یک خلیجدر بین همهمه، گم گشت اصل کار، ای داد ای هوارگفتند مرد و زن، بر پرچم وطن، آتش نزن لجنبیمار نابکار، حالا شدی نزار، ای داد و ای هوارمزدور جیره‌خوار، فیلی تو یا الاغ؟ چاق است your دماغ؟کردی چرا فرار؟ ای بنگی خمار، اي داد و اي هواردیدیم ناگهان، مِن بعد اختشاش! تر بود بچه جاش!گشتند زرد و زار، در رفتشان زوار، ای داد و ای هواربا سنگمان زدند، از روی بام و پل، فتانه‌های خل!آن عده قلیل، در لحظه فرار، ای داد و ای هواریک عده‌ کاسه‌لیس، با چشم‌های خیس،گفتند با پلیسما را رها بکن سرکار استوار، ای داد و ای هواراز بس شل و ولي، اي دولت خواص! اي گيج بي‌حواسدنيا به پشت تو آخر شود سوار، اي داد و اي هوارصد روزه داده‌ ا و بر ما گزارشی، شخص سفارشی!الشیخناالعزیز فی راس اقتدار، ای داد و ای هوارای قوم بی‌شمار
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 28 دی 1396 ساعت: 21:13
برچسب‌ها :
اطفا شود هر آتشی با سردی آب
در آب می سوزم ببین تقدیر من را
هر ذره از خاکسترم در دست یک موج
دریا مزارم شد ببین تکثیر من را
دستم قلم شد سرخ شد دریا مرکب
مادر کجایی بنگری تقریر من را؟
صابر بمان گر اینچنین در قاب دنیا
پروردگارم خواسته تصویر من را

یاسر پناهی فکور
موضوعات مرتبط: شعر ، گوناگون

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 28 دی 1396 ساعت: 21:13
برچسب‌ها :
یاسر پناهی فکور: ای هوای حرمت پاک ترین آب و هوامن فراری شدم از دوده ی شهرم ایجا چونکه دم از تو زنم باز دمم را عشق است هر کجا هم بروم باز حرم را عشق است گفته ای چون که رسد جان به لبم می آیی صاحب وعده ی صادق ز کرم می آیی من به این وعده سپردم دل و دارم امید آن زمانی که اجل دور سرم می چرخید... سر روی دامن پر مهر شما بگذارم سپس آرام به تو جان خودم بسپارم من به این وعده ی زیبای شما دل بستم گرچه آلوده ولی زائر قبرت هستم نکند نوکر آلوده رها بنمایی نکند وصله ی ناجور جدا بنمایی گر نگاهی نکنی کار دل من زار است گوشه چشمی بنما گرچه به تو سربار است هر چه هستم به تو و جد تو منسوب شدم در سجل شیعه ی اجداد تو مکتوب شدم گر رهایم بکنی دشمنتان شاد شود همه ی حاصل من یک شبه بر باد شود گر شفایم بدهی دشمنتان کور شود گریه کن خوب شود فاطمه مسرور شود پس برای دل زهرا نظری کن مولا تو بر احوال دل من نظری کن مولا ""بده در راه خدا من به خدا محتاجم من به بخشندگی آل عبا محتاجم"" یاسر پناهی فکور حرم امام رضا علیه السلام آذر۹۶ موضوعات مرتبط: شعر ، گوناگون
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 24 دی 1396 ساعت: 20:09
برچسب‌ها :
  هرجا شنیده شد، انواعی از شعارجز حرف نان و آب، جز درد و رنج کار  در بین همهمه، گم گشته اصل کار  ای داد و ای هوار این سمت زلزله، اون سمت ولوله بدبختی کامله یارب عنایتی، بارانی هم ببار ای داد و ای هوار ای قوم نابکار:۷۸یه بار، ۸۸دوبار رازی بگویمت؟ این بار شد سه بار ای داد و ای هوار😊 از بس که هی زدی، آتش به مزبله سر رفت حوصله دیگر نشو چنین، محشور اهل نار ای داد و ای هوار در بین عده ای، این فتنه ها مده یک عده هم شده... در بین اغتشاشاش، در به در نگار ای داد و ای هوار تعداد کم شده، توی تجمعات این التظاهرات؟ پس ساقیا بیا، ساندیسارو بیار ای داد و ای هوار یه پخ کنی همه، رفتند الفرار با جبر و اختیار سرکار استوار، باتوم و درنیار ای داد و ای هوار داده به تو چقدر، شر را به پا کنی؟ با ما جفا کنی چند است قیمتت، از درهم و دلار؟ ای داد و ای هوار با دامن بنفش، مانند یک فنر قر داده ای کمر حالا شدی خشن؟ ای تف به روزگار ای داد و ای هوار یاسر پناهی فکور موضوعات مرتبط: شعر ، گوناگون
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 24 دی 1396 ساعت: 20:09
برچسب‌ها :
در کاسه چه مقدار مگر حوصله دارند؟آرام ولی در دلشان ولوله دارندتنها به کنار تن هم سلسله دارندهم وحشت و ترس از زدن زلزله دارندهم اینکه غم گشنگی عائله دارندمردم گله دارندگر گوشت مرغان بشود نادر و نایابشاید بتوان از غمش آورد کمی تاببیدارم و یا دیده ام این را وسط خواب؟من رعیتم و تخم فلانی شده اربابدیر است مدیرا به فغان همه بشتابخالی شده بشقابهر وقت زدم داد ز درد شکم و نانگفتند شدی ضد ولی دشمن ایراناز فتنه بری هستم و همواره گریزاندر راه ولی و وطنم عرضه کنم جانگور پدر هر که به فتنه شده بنیانلعنت به دوچندانیاسر پناهی فکورموضوعات مرتبط: شعر ، گوناگون
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 18 دی 1396 ساعت: 23:22
برچسب‌ها :
پس از قرنی زدی همراه بانو بر دل جادهتمام شب پی یک فست فودی کوچک و سادهنگاهت چارچشمی برمنوها خیره افتادهبه دنبال غذایی قدر رزقی که خدا دادهبه وقت رفتنت صورتحسابت گشته آمادهبده تا کوفت گردد جنس ارزان، مالیاتش رانشستی بر پرایدی لاکچری بی بوق و بی دندهمیان شیشه های پر ترک هم میزنی خندههر از گاهی که می گردد بلای جان رانندهحواله میدهی خیرات، بر اموات سازندهشنیدم باز فرمانش شده میزان و چرخندهبده جانم پس از تعمیر فرمان، مالیاتش رازکات مال را دادی همان اول سرخرمنحسابش از قرار اینکه دهی یک من ز هر ده منحساب خمس هم باشد جدا جانا به جان منبود یک پنجم سودت، نزن چانه بود متقناگر باقی نمانده از وجوهاتت سر سوزنکنون باید بپردازی پس از آن، مالیاتش رااگر چه گشته ای بیکار و در دالان بن بستیزدی چوب حراجی بر همه دارایی و هستیعیالت رفته و مشغول پوشک بستنت هستیبه هر ترفند از دست طلبکاران خود جستیگرفتی از ننه جان با فلاکت مبلغی دستی؟بده از پول دستی ننه جان، مالیاتش رافراوان گشته هر چیزی ز شیر مرغ تا انسانخر اصل از خود قبرس، شتر از کشور آلمانزچین زیپ و لحاف و زین و حتی زیره ی کرمانمربای هلو، زیتون، ژله، نارنگی از یونانمیان این فراوانی شده تولید یک فنجانبده از بعد تولیدت تو تاوان، مالیاتش راشفارش داده ای کیک تولد روز میلادت؟گرفتی جشن دامادی برای شاخ شمدادت؟نرفته سالگرد ازدواج و عقدت از یادتبه او گفتی که تو ش
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 18 دی 1396 ساعت: 23:22
برچسب‌ها :

خبر:کمبود خر در چین

کمبود خر در چین

آنقدر ز چین به سمت ما صادر شد
جنس وطنی فنا شد و نادر شد

ما حداقل خری به چین بفرستیم
حالا که نیاز چین، خر و قاطر شد

✍🏻 یاسر پناهی فکور

:large_orange_diamond:...وطنز...:large_orange_diamond:


موضوعات مرتبط: شعر

تاريخ : سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۶ | 9:36 | نویسنده : یاسر پناهی فکور |

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت: 1:31
برچسب‌ها :
آن که علـم بی‌حدش دین خدا را ناصر استبا وجــود رنـج‌ها دائــم خدا را شاکـر استآنکه اکنون بارگاهش بی چراغ و زائر استوارث علــم رسول، آقا امام باقـر(ع) استمی‌رسـد از آسمـان، فریـاد وا حزنا کنـون چشم جمله عرشیان بنشسته بر دریای خونهم صدا در مرثیه بر او شده، عقل و جنـونگوئیا در عرش اعظـم بـزم نوحه دایـر است کم ندارد تیغ علمـش هیـچ چیز از ذوالفقـارعقــل مـي‌گيــرد ز ادراك بلنــدش اعتبــارمی‌کند شیـعه به نامــش تا قیـامت افتخــار شیعه‌گی با لطف ایشان تا قیامت فاخر استعقل مديون كلامش، عشـق مرهـون تبـشمستي افتاده به پاي شهـد شيـرين لبــشسجده معني مي‌پذيرد در نمـاز هر شبـشحضرت روح الامین بر بارگاهش طائر است انتسـاب آل طـاهـا دارد از سـوی دو تـناز پدر، جدش حسین و مادر از نسل حسنوه چه زیبا لاله‌ای هست او میان این چمناز تبار آيه‌ي تطهيـر و نسلـش طاهر استمــي‌نشيند گل، بگيــرد عطر از پيراهنــش چشمه چشمه نور مي‌جوشد ز چشم روشنشدســت‌‌های قدسیــان هم از ازل بر دامنــشبي‌گمان هرشب خدا خود بر مزارش زائر استمـي‌شكافــد سيـنه‌ي سربسـته‌ي اسـرار رابسـته بر جهـل و حسـادت، راه هر انكــار رامي‌كشد از پاي علـم و عقـل و منـطق، خار راعقل هم در محضر این علمِ محضش حاضر استراوی دشـت عطـش، میـراث‌دار کربــلابـوده همـراه رقیه، در شــبِ شــامِ بـلاروی لبـهایـش کلامـی برتـر از در و طــلاناهی است از منکر و بر امر م
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت: 1:31
برچسب‌ها :
به به چه مدال افتخاریاحسنت به همچو روزگاریتاسیس شده برای مردمفدراسیون موج سواریهر چند که قدمتش زیاد استدر عرصه ی تاریخ نگاریاز بدو وجود مردمی کهوقت عملند در کناریهستند چو گشت قائله ختمآماده ی عکس یادگاریاز موج بپا شده بسازندیک لحظه ی خوب و ماندگاریبالای جنازه ی پدر یاایرباس، اتول و یا که گاریهر واقعه ای که گشت حادثدستی ندهند بهر یاریچون سوخت به داغ غم پلاسکواهواز چو رفت در غباریبا بیمه و یا بدون بیمهاز ریل برون شد ار قطاریدر زیر فشار بهمنی مردآن کس که به کول داشت باریدر هر غم و مشکل و مصیبتاز کیش گرفته تا به ساریاز دیده ی تنگ این خلایقموجیست مناسب سواریگر نیست زیاد کم نیاز استغیرت ز برای مرد آریحتی شده قد یک سرانگشتاندازه ی یک خروس لاری✍🏻 یاسر پناهی‌فکور:large_orange_diamond:...وطنز...:large_orange_diamond:🇮🇷 @vatanz_ir 🇮🇷با صدای شاعر بشنوید...موضوعات مرتبط: شعر
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت: 1:31
برچسب‌ها :

ژن برتر


تو کی بر رتبه ی ما می رسی، کی؟
من آقازاده اما تو همان، هی

نباشد اکتسابی مایه تیله
بود ذاتی، ژنتیک، از DNA

✍🏻 یاسر پناهی‌فکور


موضوعات مرتبط: شعر

تاريخ : سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۶ | 9:38 | نویسنده : یاسر پناهی فکور |

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت: 1:31
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها