#روز پزشک مبارک

ساخت وبلاگ
چکیده : (تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد)که میدهد همه دارایی تو را برباداگر به ناز طبیبان نیازمند شدیبرو به ن... با عنوان : #روز پزشک مبارک بخوانید :
(تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد)
که میدهد همه دارایی تو را برباد
اگر به ناز طبیبان نیازمند شدی
برو به نزد طبیبی که هست با سواد
ببر به همره خود پول نقد فرزندم
بدان که کارتخوان ندارند در این بلاد
به زیر دست دو انترن خواهی رفت
رسی به میمنت آنگاه محضر استاد
اگر نبود پر از پول جیب شلوارت
مگر که از ملک الموت گیری استمداد
اگر خدای نکرده تو نیستی بیمه
رها نموده مطب را بچسب بر اوراد
زکام آدم بیچاره هست بی درمان
خوشا به حال غنی،گر چه کور مادرزاد
مشو مریض عزیزم بین تعطیلین
پزشک سمت فرنگ است جمعه و اعیاد
به جای قرص و دوا دسته بیل آوردند
بزن به باسن خود جای آمپول پماد

یاسر پناهی فکور

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 11 آبان 1397 ساعت: 0:13