خبر: مجلس برای تخلفات علمی مجازات تعیین کرد.

ساخت وبلاگ
چکیده : با انرژی چاق کردم بار دیگر دنده راتا بگویم شعر و آرم روی لبها خنده راقول داده تا مجازاتش کند مجلس دگ... با عنوان : خبر: مجلس برای تخلفات علمی مجازات تعیین کرد. بخوانید :

با انرژی چاق کردم بار دیگر دنده را
تا بگویم شعر و آرم روی لبها خنده را

قول داده تا مجازاتش کند مجلس دگر
آنکه می‌خواند به‌نام خویش شعر بنده را

✍🏻 یاسر پناهی‌فکور

:large_orange_diamond:...وطنز...


موضوعات مرتبط: شعر...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت: 1:31