ای بی پدر به رقص آ

ساخت وبلاگ
چکیده : ............مزار ميثم..............از خالق دادار بپرسید علی کیستاز احمد مختار بپرسید علی کیستجز شخص ... با عنوان : ای بی پدر به رقص آ بخوانید :

............مزار ميثم..............
از خالق دادار بپرسید علی کیست
از احمد مختار بپرسید علی کیست
جز شخص علی شخص علی را نشناسد
از حیدر کرار بپرسید علی کیست
با دار بلا انس بگیرید و در آن حال
از میثم تمار بپرسید علی کیست
//(مستقل و بدون وابستگی به محل یا ارگان خاص)//

ypfakoor@gmail.com

...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 ساعت: 22:50